Skup pustych tonerów i tuszy z drukarek

Karta Przekazania Odpadu – to dokument, który jest potwierdzeniem, że firma w sposób odpowiedni i właściwy z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go adekwatnemu podmiotowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których posiadacz zobligowany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, nakazujące organowi wytwarzającemu odpad, do określonego postępowania. Każda firma, jaka produkuje odpad zobligowana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie oddania go do następnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe wytyczne znajdują się w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w jakim przewożone będą odpady niebezpieczne. Transport takich materiałów jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zapoznać się ze specyfikacją odpadów, albowiem w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z urządzenia drukującego. www.ekoswiat.eu